About – NL

About – NL

Je bent professional. Je hebt hard gewerkt om goed te worden in je vak. Je hebt gebuffeld en plukt daar de vruchten van. Status en erkenning zijn je deel en je privéleven loopt ook soepel.

Toch, er knaagt iets aan je.

Het verschijnt regelmatig in je dromen. Je vangt er levendige glimpen van op wanneer je wekker afloopt. Een moment lang kun je ervan genieten terwijl de beelden en de stemming nog helder zijn. Maar, dat verdampt snel en je keert terug naar de realiteit van je leven.

Misschien heb je schoon genoeg van wat je doet en ben je gefrustreerd dat je niet weet wat je anders wilt doen.
Misschien ben je tot brekens toe gestresst en heb je nijpend gebrek aan de moed om ‘nee’ te zeggen.
Misschien ben je onzeker en uitgeput door zorgen om wat anderen zullen zeggen.

Je wilt niet alleen maar dromen over hoe het anders kan zijn. Je wilt het ervaren. Zijn wie je wilt zijn. Doen wat je wilt doen. Zeggen wat je wilt zeggen. Met vertrouwen.

Ik weet hoe je je voelt — ik heb het meegemaakt.

30 jaar lang heb ik niet overwogen, zelfs niet nagedacht over, wat ik echt wilde. Mijn leven voelde leeg, zonder voldoening, uitputtend.

Een Taiko drum workshop startte een ontdekkingsreis. Les nemen en optreden voor het oog van honderden mensen, dwongen me het hoofd te bieden aan mijn diepste angsten en de emoties toe te laten die ik onder lagen rationaliteit had begraven.

Ik voelde me blootgesteld en kwetsbaar, stoutmoedig en triomferend.

Ik gun iedereen wat het me heeft opgeleverd: het lef en het zelfvertrouwen om te worden wie je wilt zijn en je dromen tot leven te brengen.

Daarom ben ik coach geworden.

Je weet wie je wilt zijn en wat je wilt doen.
Je weet wat je nodig hebt om het te krijgen.
Je weet hoe je kunt veranderen.

Het is alleen dat, net als mijn angsten, het allemaal hopeloos verstrikt is. Net als voor mij, zullen in je zelf graven en de knopen ontwarren nodig zijn om het plezier in heel je leven nieuw elan in te blazen.

Het is intens.
Het is het waard.
Jij bent het waard.